95-100 Zgierz, ul. Wilamowska 20, Polska

Ślub Doroty i Kuby